Eikvåg skole høsten 1900
Av Alf-Arian Loshamn

Dette er det første kjente skolebilde fra Eikvåg skole. Bildet er tatt på baksiden av bygningen, slik at fotografen kunne stå i skråningen ned mot Viga for å få med alle. Bislaget skimtes så vidt i venstre billedkant.

 


Første rekke fra venstre: Bernhard Henriksen, Anselm Nebdal, Sigurd Danielsen, Otto Varen (Rasmussen), Thora Hansen, Oline Marie Olsen, Edvarda Nebdal, Alma Olsen ('Alma Toll'), Selma Varen og Talette Olsen.
Andre rekke: Theodor (Theobald) Tollisen, Einar Danielsen, Hermann Henriksen, Otto Nebdal, Albert Wilhelmsen, Astrid Wilhelmsen, Gudrun Hansen, Valborg Danielsen og Aslaug Halvorsen.
Tredje rekke: Reymert Varen, Syvert Syvertsen (Johannesen), Einar Halvorsen, Maurits van der Lagen (Tønnessen), Olaf Henriksen., Marius Fjell (Hansen), Sigrid Tønnessen, Alma Olsen ('Alma på Bakken'), Jenny Johannesen, Bergly Olsen (Jansen), Trine Brita Tønnessen og Ingeborg Tollisen.
Bakerste rekke: Lærer Hans Kristoffer Halvorsen, Ole Jonassen, Harald Hansen, Severin Henriksen, Tolli Tollisen, Jakob Syvertsen, Ingebjørg Halvorsen, Bergljot Halvorsen, Elen Johannessen, Marie Syvertsen, Katrine Wilhelmsen, Tonette Gablielsen og håndarbeidslærinne Sofie Tønnessen.

Dette året begynte 23 elever på småskolen og 17 på storskolen; 20 fra Loshavn, 13 fra Eikvåg og 7 fra Skjoldnes. To av jentene (Ingeborg Tollissen og Trine B. Tønnessen ) sluttet like før jul.

Det var vanlig at noen «lurte seg med» på skolebildene. Det har også skjedd på dette bildet.

 
Sommeren 1900 flyttet Halvorsen fra Vollmona til Eikvåg og barna begynte på skole her. Den eldste datteren til Halvorsen, Ingebjørg, var allerede ferdig med skolegangen på Lunde. Syvert Syvertsen fra Skjoldnes hadde sluttet året før. Maurits van der Lagen hadde sluttet skolen i januar 1897 for å begynne på Farsund middelskole. Brødrene hans, Martin og Christian, gikk på skolen fram til sommeren 1900. Da flyttet familien til Farsund, fordi faren døde. Sofie Syvertsen som gikk på småskolen, er ikke med på bildet.
 
LES MER::
Lærerboligen
 
 
Historisk billedsamling Loshavn og Eikvåg - mappe nr. 17