1910

 


Av Arthur Danielsen jr.


Folketellingen viser at det bodde 124 mennesker i Loshavn i 1910 - 58 menn og 66 kvinner. Gjennomsnittsalderen var 35,8 år.


Det er oppført svært mange ulike yrker - men få med høy status. Det er sju tjenestepiker, og det er fem kvinner som drev med håndarbeid - spesifisertsom "søm", "broderi" eller "strykning". Foruten to butikkdamer er resten av kvinnene oppført som husmødre - eller at de var i "husgjerning".

Så mange som 18 menn er oppført som fiskere, En god del av fiskerne er imidlertid kjent fra tidligere folketellinger der de stod oppført som både loser og skippere. Det er altså flere som har slått seg til ro med hjemmefiske etter en lengre karriere i langfart.

Kun én los er oppført i tellingen - mens det finnes to lospensjonister. Gabriel Carlsen var losen, og han var 67 år gammel på denne tiden, men han er samtidig oppført som både fisker og gårdbruker. Vi ser at de yrkene det var mange som hadde tidligere, er nesten utradert: Kun én er oppført som skipsfører, og ellers er det bare fem som er oppført med yrker som kan knyttes til langfart som matros, stuert - eller rett og slett "sjømann".
Loshavn omtrent i 1910. Holmehuset helt til høyre i bildet


Mer spesialiserte yrker dukker også opp: Det er registrert to vaktmestere, to havnearbeidere - og en tunnelarbeider. En dykker finnes - han er i tillegg også oppført både som landpostbud og fisker. Eilert Olsen er oppført som "exportør av tareaske"; dette kan knyttes til virksomheten på Holmen

Brødrene Olaf og Tønnes Olsen står oppført som båtbyggere, men det var i New York de jobbet - mens familiene bodde i Loshavn. De kom hjem i 1912, og startet sitt eget båtbyggeri i Bukta året etter. Alfred og Einar Danielsen, som også var brødre, er oppført som ingeniører. De var antagelig også begge i USA og jobbet der på dette tidspunktet

Sammenligner vi med folketellingen i 1900, ser vi at de tegn på tilbakegang i befolkningen som den viste, ytterligere ble forsterket ti år senere. 

I løpet av årene mellom 1900 og 1910 forduftet praktisk talt losene og skipperne fra Loshavn.

________________________________________________________________________

Hele tellingen fra Loshavn: Folketellingen 1910


Mer om:
 
  Befolkningen i Loshavn i 1801 En lusen havn
  Befolkningen i Loshavn i 1865  
  Befolkningen i Loshavn i 1900   

 TiLBAKE