Grådige loser?

 

Av Arthur Danielsen jrTidlig om morgenen, den 25 desember 1867, oppdaget loshavns loser et skip i vanskeligheter rett utenfor havnebasenget, men losenes pengekrav for å redde det vanstyrte skipet ser ut til å ha blitt dårlig mottatt.

Straks skipet var observert, dro losene ut for å bringe det til havn. Da de kom ombord oppdaget de raskt at skipet var uten mannskap.


 
Det var 14 loser registrert i Loshavn på den tiden denne hendelsen som er beskrevet her fant sted, ifølge folketellingene.
De fleste av dem bodde langs bryggene.
 
 
 

Kapteinen og hans besetning hadde kommet inn mellom skjærene om natten, og vurderte situasjonen som så dramatisk at de valgte å forlate skipet og søke tilflukt på en holme. Briggen var lastet med kull og jern, og de antok at skipet ville synke ved et eventuelt sammenstøt. Skipet ble bragt i havn til Farsund med losenes hjelp.

En Bergensavis fanget opp denne historien, og antydet at Loshavnslosene var en smule griske:
"Lodsernes Optræden mod Kapteinen skal have været lidet rosværdigt, og om deres Forlangende i Bjergingsløn har versert de mest forskjellig Rygter."

Avisen kunne videre fortelle at de ble vel forlikte: "Endelig er der bleven istandbragt en mindelig Overenskomst." Losene fikk til slutt 950 spesidaler for jobben - med fradrag "...af endel paaløbne Omkostninger".
  Losvesenet ble organisert langs norskekysten i 1720, ved at en av Tordenskiolds tidligere offiserer, kapteinløytnant Gabriel Christensen, fikk i oppdrag å komme med en plan. Dette medførte at det ble opprettet en fast losadministrasjon allerede samme året. Kysten ble delt i to overlosdistrikter, det sønnen- og det nordenfjelske. Distriktene ble inndelt i losoldermannskaper, tjenesten regulert ved instrukser, og takster fastsatt. Ingen måtte lose uten å ha lospatent, utstedt av en av overlosene. I 1725 ble alle skip som kom fra eller gikk til utlandet, pålagt losplikt. Store Norske Leksikon   
 
      
 
Mer:      
Losene      
Befolkningen 1865    TiLBAKE
 
 

Kilde: Bergens Adressecontoirs Efteretninger 14.02 1868
INDEX