Bildeskatt FLERE BiLDER

En rekke ganle bilder med motiver fra Loshavn har kommet til rette. Rolf Sundt og sønnen Bjørn har funnet bildenegativer som stammer fra Rolf Sundt sr (1881-1956).

Dette viser seg å være litt av en bildeskatt. Rolf Sundt sr var Rolfs far, og Bjørns farfar. I likhet med alle sine etterkommere var han en flittig sommergjest i Loshavn. Bildene, som er av svært god kvalitet, er digitalisert av fotograf Arne Flaaten. Bjørn Sundt har selv stått for restaureringen av de fleste bildene.

Her er et lite utvalg; det vil bli lagt ut flere av disse bildene etter hvert.


 
Rolf Sundt (1881-1956) ferierte med sin familie i Loshavnsområdet fra 1931. Han var bosatt i Oslo, og var sønnen til Peter og Anna Sundt i Farsund. Først leide familien huset på Sønderhald - en odde mellom Loshavn og Lomsesanden. Deretter leide de et par år hytta på Rune, som er et jordtykke like øst for havnen. Så ble de blant gjengangerne Wilhelmsens pensjonat. I 1953 overtok Rolf og hans andre kone Agnes et lite hus ved foten av Støa - det var bare tre år før han døde. Rolf jr har hytte mellom Loshavn og Eikvåg; både han og familien hans ferierer der ennå. En sønnesønn, Jan Fredrik Sundt, har også bosatt seg i Farsund etter at han giftet seg - i Loshavn bedehus. Les mer om Rolfs hus

   
Det er åpenbart et opprydningsarbeid som pågår på Holmen. Kan det være opprydning etter annen verdenskrig..?
Finn Sundt, Rolf Sundt jr og Erling Rune i Sundet, sommeren 1933
   
   
Rolf Sundt selv foran hytta på Rune, som han leide fra 1933.
Rennesåga - antagelig i 1922
   

TiLBAKE  

© Rolf Sundt