Gjest Baardsens besøk

 
 
Av Arthur Danielsen jrGjest Baardsen og kameraten Svend Olsen Brække var på St. Hansfest i Loshavn og Eikvåg i 1822. Det kommer frem i stortyvens egen selvbiografi.

Det var på en sjøreise langs kysten de to rømlingene var innom Loshavn. Gjest Baardsen og Svend Olsen Brække hadde kjøpt en seilskute utenfor Arendal, og reiste med den mot Stavanger. I Kristiansand tok de attpåtil med seg passasjerer, som ikke hadde noen anelse om hvem det var som fraktet dem.

 
 
 
Den 23. juni 1822, om morgenen, kom Gjest Baardsen seilende inn i dette farvannet.
 
 

Selv skriver Baardsen at de hadde seilt hele natten i håp om komme forbi Lista, men at de på morgenen ble tvunget til å søke inn mot Loshavn. Der havnet de ut på dagen i festlig lag: 


"Her laa en Mængde Fartøier fra forskjellige steder, og da dette just var Sanktehansaften Eftermiddag (1822), gik det her ret lystig til, og jeg og Svend turede hele Natten hen deels i Lodshavn og deels i det nærliggende Eegvaag".


Dagen etter seilte de ut fra Loshavn, men måtte søke ly i Kirkehavn på Hidra, og ble værende der i to dager i påvente av kontrari vind. Etterhvert ankom de med passasjerer og fartøy til Stavanger, hvor de begge ble arrestert.
  Historien om stortyven Gjest Baardsens besøk i Loshavn er også en del av en muntlig tradisjon. Det har vært antydet at han ble romantisk involvert med Lena Tønnesdatter i Sjøbakken, hvor det skal ha vært dansefest denne St. Hanskvelden. Den muntlige tradisjonen har ikke vært spesifikk med årstall, men i 1822 var Lena kun 12 år gammel, så noen romanse har det vel neppe vært snakk om. Lena flyttet heller ikke inn i dette huset før syv år senere - sammen med sin mor, og sin bror.  
 
      
 
Mer:      
Lena Tønnesdtr      
    TiLBAKE
 
 

Kilde: Gjæst Baardsen Sogndalsfjærens Levnedsløb, anden del, 1835
INDEX