Loshavn i 1819

 
Artikkelen ble publisert første gang i 1982
Av Arthur Danielsen sr.


Ganske nylig er jeg kommet over et gammelt bilde fra Loshavn som jeg aldri har sett før, og som jeg tror ikke har vært publisert. Det var dr. Eilert H. Schiötz i Oslo som hadde kommet over bildet i Det Kongelige Bibliotek i København, og som gjorde meg oppmerksom på det.

Jeg har i dag den glede å presentere det for Farsunds Avis' lesere. I følge kollega Schiøtz hører bildet med i en samling prospekter med tittelen "Rawerts maleriske Rejse", hvorav 16 har norske motiver.


Ole Jørgen Rawerts tegning av Loshavn fra 1819. Den hører til en større bildesamling i Det Kongelige Bibliotek i København. Tegningen blir nøye beskrevet i denne artikkelen fra 1982. 


Dette har tittelen "Luushavn, Jedderen, d. 24. Januar 1819." De andre norske motivene er fra Østlandet. Det er usikkert om prospektene er tegnet av Jørgen Henrik Rawert (1751-1823), norskfødt arkitekt og kobberstikker, professor fra 1783, eller hans sønn, Ole Jørgen Rawert (1781-1851), fabrikkembedsmann og industrihistoriker, som "syslede med Tegning fra de Steder som han berejste". Muligens har de tegnet noen hver.

Tegneren har sittet litt øst for mitt barndomshjem, matrikkel 11, der hvor trappen foran inngangsdøren nå er. Den gangen var inngangen midt på husets langside mot brygga. Sandøy, Straumsundet og holmene i bakgrunnen er temmelig møyakig som i dag. Færøy med tårnet er tegnet noe høyere enn øya er i virkeligheten.

På havnen ligger to skuter for anker. Den forreste er en tomaster, skonnertrigget. Den er solid akterfortøyd. Det kan godt være at den ligger i vinteropplag, og at skipperen hører hjemme i Loshavn. Den andre, også en skonnert med to master, ser dyplastet ut, og er vel bare på kortere besøk. Ved brygga ligger ei skute som ser ut til å være en brigg, med to skværriggede master hver. Noe underlig synes jeg  likevel det er, at skipet har flagg på begge mastetopper.

Når det gjelder flagg og handelsskip i årene etter 1814, da Norge ble løst fra Danmark, har jeg lest meg til at det danske flagget ble beholdt på norske skip til 1821. I øvre hjørnet mot masten skulle den norske løve være.

På dette bildet ser det ikke ut til at skipperne har fornyet sine flagg etter adskillelsen fra Danmark. De har kongelige monogrammer midt i flaggenes kors. På ett flagg ser vi C. VII, altså Christian VII, konge fra 1706 til 1808. På to andre ser vi F. VI, altså Fredrik VI, Norges konge fra 1808 til 1814.

Den lille, kasseformede gjenstanden som flyter i vannet utenfor bryggene, tror jeg må være ei fiske- eller hummerkiste.

Tegneren har fått med en liten del av bryggene og husene til venstre. Det huset vi ser nærmest, med to etasjer og dør på midten, må være matrikkel 13, det nåværende Johanna Hansens hus. den gangen bodde Christen Thomassen Stave (1763-1847) der med sin første kone, Anne Sofie Hansdatter (1749-1822).

Foran dette, helt ved bryggekanten, er det en sjøbu. Delvis skjult av denne ser vi et hus med "Sid tåge" på baksiden. Tomten der er matrikkel 15, der Stray fischers hus nå står. I 1819 bodde Jacob Torkildsen (1750-1820) der. Hans kone, Maren Nielsdtr. (1740-1816) var død. Både hus og sjøbu nevnes da han festet grunnen i 1774. Etter Jacobs død er huset påbygget, i alle fall i høyden, og bua er revet. Hagen er anlagt omtrent der bua stod. Huset ble revet, og et nytt ble bygget der ca i 1903.

Det neste huset vi bare ser gavlen på, stod på matrikkel 17a (senere 18). Det stod på den tomta der Elsa Olsens hus står i dag, men ikke nøyaktig på samme sted. Det avr et stort to-etasjers hus. I 1819 var det tidligere kaperkaptein, senere losoldermann, Jonas Jonassen (1773-1835) som bodde der med sin andre kone, Anna Hansdatter Lauland. Huset var barndomshjemmet til hans første kone, Maren Jonasdtr (1775-1805). Dette huset gikk senere over til Jonas' datter Amalia (1821-1847), som var gift med Abraham Tønnessen (1819-1868).

Han ble annen gang gift med Tomine Jonassen, og de flyttet huset til Ålesund ca. 1857. Det er mulig at det vi ser på bildet, ikke er selve huset, men ei stor sjøbu i enden av dette. Lengst bort i husrekka ser vi det huset som Trygve Sundt eier i dag, matrikkel 19. Det har samme takfasong som nå. Vi ser endog de små vinduene oppunder mønen, som nå er forsvunnet under bordkledningen. Huset var nokså nytt i 1819, bygget ca 1810. Det var tidligere kaperkaptein Tønnes Tønnessen (1773-1823) og kona Anne Larsdatter (1773-1844) som bodde der med sin familie i 1819.

Det ligger et par mindre båter som vi ser mastene på ved bryggene før vikommer til dette huset. Det er interessant å se at det alt så tidlig som i 1819 var hagegjerder i Loshavn, av samme type som i dag. Bryggene er bare delvis lagt opp. Den steinpiren vi ser i forgrunnen, er senere bygget som en større "oddebrygge".

Jeg synes det var meget interessant og morsomt å få dette uventede besøket til Loshavn i 1819, og jeg må innrømme at jeg ville satt pris på om en eller annen hadde rodd tegneren over til Sandøy, slik at vi hadde fått sett mer av husene. 

 
Faksimile av artikkelen som ble publisert i Farsunds Avis 4. september 1982
  Mer om bildet: Det Kongelige Bibliotek i København
 
      
 
Mer:      
Befolkningen 1801 Jonas Jonassen    
En lusen havn Tønnes Tønnesen TiLBAKE
Jacob Torkildsen Abraham og Thomine  
 
 

Farsunds Avis, 4/9 1982

 
INDEX