Tobakksdyrking i Eikvåg

 

 
 
Av Alf-Arian Loshamn


Det ble dyrket mye tobakk i Norge under andre verdenskrig. I Loshavn og Eikvåg hadde flere sine egne små tobakksplantasjer.

Den største "plantasjen" i Loshavn var i Vigeågeren. Der dyrket "Buktefamilien" sin tobakk. Etter at tobakken var høstet ble den tørket på loftet i Buktehuset eller i bua. Hele huset luktet tobakk fordi bladene ga fra seg en kraftig lukt under tørking.


I Loshavn og Eikvåg ble det dyrket tobakk under andre verdenskrig.
Her står Henrik Henriksen og høster tobakk i familiens åker
i Eikvåg 1944. (Bildemappe nr. 19)

Etter tørking ble bladene sendt til Kristiansand for videreforedling. Flere hadde tobakksplanter som stueplanter. Det var som regel ikke vellykket.

Det ble dyrket to typer tobakk. Den ene ble kalt Virginiatobakk 
(Nicotiana tabacum). Den hadde hvite blomster. Det er den vanligste tobakksplanten som dyrkes over hele verden i dag. Den var best til sigaretter.

Den andre typen ble kalt Bondetobakk (Nicotina rustica). Den hadde grønne blomster, var kraftigere og hadde tykke blader. Denne tobakken dyrkes i dag for det meste i Orienten og brukes vanligvis i pipetobakk. Det var ikke nytt med tobakksdyrking i Norge under krigen. I Sogn ble det rundt århundreskiftet dyrket mye tobakk for salg.
   TiLBAKE


 
  Alf-Arian Loshamn - historisk bildemappe Loshavn Eikvåg. Mappe nr. 19. Bildet er utlånt til bildemappen av Kristian Henriksen