Enkenes hus
Arthur Danielsen jr


Sidsel Tønnesdtr
. er den første kjente eieren av det lille huset på Fjellet i Bukta.  Hun var søsteren til kaperbrødrene Peder, Tønnes og Abraham Tønnessen.
Etter at moren Lene Jonsdtr døde i 1804, flyttet den døve Sidsel (1765-1827) inn i det lille rødmalte huset, som i løpet av de siste tretti år har blitt betydelig utvidet. Da var på det tidspunktet at  broren Peder (som ble kalt Per) overtok  barndomshjemmet. Hans hus er det som i dag regnes for å være Loshavns nest eldste hus. En nærliggende tanke er at brødrene, Peder, Abraham og Tønnes, som hadde gode økonomiske ressurser,  bygget dette huset til sin funksjonshemmede søster. 

Niesen Inger Cathrine Sivertsdtr (ca. 1787-1875) overtok huset etter at Sidsel døde. Hun var datteren til Sidsels søster Maren. I 1825 hadde hun blitt enke etter Peder Larsen. Her bodde hun til hun døde i 1875, men datteren Maren Severine Rebekka - oppkalt blant annet etter mormor og oldemor - fikk huset allerede i 1850 mot at Inger Cathrine selv fikk bo der så lenge hun levde. 

I noen år hadde hun også sine sønnesønner, Peter Severin og Lars Christian, boende hos seg, etter at hennes sønns enke døde i 1858. Maren leide ut huset i noen år etter at moren døde, da bodde det enda en enke der. Hun ble kalt Dikka og hadde en datter som het Josefine.

Severin Hansen (1842-1905) fra Eikvåg kjøpte huset i 1884, men hadde nok flyttet inn der sammen med sin kone Anne Tomine Tollisdatter et par år tidligere. Severin var matros og seilte på de de amerikanske innsjøer, og Tomine var gressenke i lengre perioder før hun faktisk ble enke i 1905. Hun hadde en velutviklet evne til å bøte garn og binde teinetrekk.

Teinetrekkene solgte hun for 6 øre stk.

Det lille røde huset i Bukta (matrikkel 2) som er blitt betydelig større etter utvidelser av de to siste eierne. Her har det tilfeldigvis bodd en del enslige kvinner.

Flyfoto fra 1960-tallet, med det lille røde huset i Bukta øverst i bildet. Her kan man få et inntrykk av den opprinnelige størrelsen på huset.

Severin og Tomines barn tok navnet Fjeld og flyttet til Stavanger. Kristian Jonassen brukte huset en periode som lager for sin landhandel i Kjørgarden. På 1920-tallet eide Karl Severin Roal huset, og bodde der i et par år inntil han giftet seg og flyttet til Spind. Etter den tid ble dette huset i flere tiår brukt som sjøbu av Harald A. Hansen fra Loshavn. Ellen Johanne Frøyland kjøpte det i 1958, og siden har det vært brukt som sommerbolig. Hennes datter Gunvor, gift med Bernt Spinnangr, overtok deretter. I dag eier Tharald Brøvik hele Bukta, og følgelig også dette huset.
Les mer:

Ingers sønn

Emigrantene

Abraham

Tønnes

TiLBAKE

Emigrantprotokollen

Kilde: Arthur Danielsen sr.