Holmehuset med isbua

 

Av Alf Arian Loshamn


Isbua på Holmen ble bygget rundt 1863. Dermed ble det lett å eksportere fisk til utlandet, selv på sommerstid.

I 1864 kjøpte Joseph Potter og noen andre engelskmenn fra Hull anlegget. Arbeidsleder og mellom-mann var Martin Jonassen (1838-92) fra Bakken (matrikkel 6). I 1889 ble Holmehuset med isbua solgt til Eilert Olsen (1840-1916) fra Brunahuset og Christen Olsen (1835-1909) fra det østre huset på Sandøy. De hadde begge tidligere vært seilskuteskippere og senere bosatt i Bergen og drevet skipsrederi.

Fra venstre: Lilly Odfjell, Frederikke Lund, Salve Hommesland, ukjent, Martin van der Lagen, Eilert Lund, Andreas Odfjell, Bjørn Holmesland, og Maurits van der Lagen.  

Midt på 1880-tallet flyttet de tilbake til Loshavn og begynte som fiskeeksportører. De spesialiserte seg på å eksportere makrell, laks og hummer. I Listaboka side 344 skriver Arthur Danielsen om bruken av Holmehuset og isbua:

"Selve huset ble brukt dels til kontor, dels til overnattingssted for dem som var med f. eks. på makrellsjauen. Det kom folk fra hele distriktet til Havnen i de travle sesongene, og det ble bruk for husly hos alle dem som kunne skaffe plass. Skøytene losset ved brygga i Sundet, og stellet av fisken og isingen foregikk dels på brygga, dels i ishuset. I ishuset var det doble tømmervegger med sagspon i mellom. Husebyfolk skar is på kjødnene, kjørte den med hest til innved fjellene på Lomsesanden. Defra ble isen hentet med små skøyter og større båter."

Anlegget på Holmen ble revet rundt 1910. Den siste tiden drev Eilert bare med oppkjøp og salg av tare-aske. 

Ludvig Dreyer Henriksen (1840-1922) som bodde på Olsens plass i Eikvåg, demmet opp bekken som renner gjennom gården og ned til Perstø. Her samlet han vannet om vinteren og lot det fryse til is. Isen ble solgt til de som drev fiskeeksport.

_____________________________________________________________________
Mer om: 

 
Virksomheten på Holmen  
Eilert Olsen  
Martin Bakken  


 TiLBAKE