Benken i Myra

 

 
  Av Alf Arian Loshamn


Like etter at veien til Loshavn var ferdig, ble det satt opp flere benker langs veien mellom Loshavn og Eikvåg. Fire benker ble laget på dugnad.

Alle benkene fikk fort kjælenavn av ungdommene i Loshavn og Eikvåg, som brukte dem flittig. Den første benken ble plassert i Myra. Denne benken var et samlingssted for alle i Loshavn og ble brukt mest. Siden benken sto så sentralt til, ble den bare kalt for "Benken i Myra." I Vika, like ved nedkjørselen til Eikvåg, sto den andre beken. Den ble kalt "Betenkelsesbenken".

Like ved oppkjørelsen til "Hervolds hus" i Eikvåg sto "Ja-benken". Fra den hadde man en flott utsikt utover Eikvåg. Benken måtte flyttes litt da oppkjørelsen til huset ble laget. Hervold likte ikke at benken sto der, fordi det på fine kvelder kunne være samlet et titalls ungdommer her.


 
 På benken sitter fra venstre: Jacob Winge, Josef Tønnessen, Leonard Olsen, Hans Hansen, Arne Tønnesen (Katland), Cornelia Winge og Torbjørg Carlsen. Bak fra venstre står: Åge Winge, Hendrine Jacobsen, Dagny Tønnessen og Ågot Winge. Bildet er tatt en vårdag i 1929. Spaserstokkene til guttene er laget av hasseltre. Barken ble delvis tatt av, slik at det ble et flott mønster. Dette var vanlig å gjøre om våren når sevja begynte å komme opp i trærne.


Den siste benken sto på andre stien ned til Richard Nilsens hus, altså vis-a-vis den lille postbua som står ved veien i dag. Denne benken ble kalt "Nei-benken". Alle benkene eksisterte fram til midten av 50-tallet. I dag er det bare benken i myra igjen.

Hovedårsaken til at benkene ble fjernet var mangel på vedlikehold, men det fantes også andre årsaker som var avgjørende til at benkene ble borte. Tyskerne måtte flytte Betenkelsesbenken litt under byggevirksomheten i Vika. Benken ble lite brukt etter dette. 

Ja-benken ble fjernet fordi det ble for lite plass til den da Hervold laget større oppkjørsel til huset sitt. Nei-benken, som var den siste som forsvant, måtte vike unna i forbindelse med at veien ble utvidet.Bildemappen Loshavn Eikvåg, mappe nr 14
 
 
TiLBAKE