Blog Image

LOSHAVNSiDENE

Grådige loser?

Næringsveier Posted on 2018-03-10 10:46

Av Arthur Danielsen jr

Tidlig om morgenen, den 25 desember 1867, oppdaget Loshavns loser et skip i vanskeligheter rett utenfor havnebassenget, men losenes pengekrav for å redde det vanstyrte skipet ser ut til å ha blitt dårlig mottatt.

Straks skipet ble observert, dro losene ut for å bringe det til havn. Da de kom ombord oppdaget de raskt at skipet var uten mannskap.

Det var 14 loser registrert i Loshavn på den tiden denne hendelsen som er beskrevet her fant sted, i følge folketellingene. De fleste av dem bodde langs bryggene.

Kapteinen og hans besetning hadde kommet inn mellom skjærene om natten, og vurderte situasjonen som så dramatisk at de valgte å forlate skipet og søke tilflukt på en holme.

Les hele historienGjest Baardsens besøk

Hendelser Posted on 2018-02-13 13:40

Av Arthur Danielsen jr.

Gjest Baardsen og kameraten Svend Olsen Brække var på St. Hansfest i Loshavn i 1822. Det kommer frem i stortyvens egen selvbiografi.

Det var på en sjøreise langs kysten de to rømlingene var innom Loshavn. Gjest Baardsen og Svend Olsen Brække hadde kjøpt en seilskute utenfor Arendal, og reiste med den mot Stavanger. I Kristiansand tok de attpåtil med seg passasjerer, som ikke hadde noen anelse om hvem det var som fraktet dem.

Den 23. juni 1822, om morgenen, kom Gjest Baardsen seilende inn i dette farvannet


Selv skriver Baardsen at de hadde seilt hele natten i håp om komme forbi Lista, men at de på morgenen ble tvunget til å søke inn til Loshavn. Der havnet de ut på dagen i festlig lag:

“Her laa en Mængde Fartøier fra forskjellige steder, og da dette just var Sanktehansaften Eftermiddag (1822), gik det her ret lystig til, og jeg og Svend turede hele Natten hen deels i Lodshavn og deels i det nærliggende Eegvaag”.

Les hele historienForlis ved Færøy

Hendelser Posted on 2018-02-06 14:08

Av Arthur Danielsen jr

På nyåret i 1896 forliste et skip på utsiden av Færøy like utenfor Loshavn. Skipet ble identifisert ved hjelp av en salmebok og biter av et navnebrett.

Den 16. januar dette året oppsøkte Arian Danielsen og Reinert Tønnesen lensmannen i Vanse, og kunne rapportere at de hadde funnet et forlist fartøy ved Færøy. Fartøyet så ut til å være en engelsk kutter.

Det var Arian Danielsen og Reinert Tønnesen som oppdaget det forliste skipet på nyåret i 1896. De var naboer på vestsiden av Loshavn. Arian Danielsen bodde i huset til venstre, og Reinert Tønnesen like ved siden av.

Dagen etter rapporterte lensmannen videre til fogden i Lister om besøket fra Loshavn:

“De medbrakte en salmebok og et bord av akterspeilet som var funnet blant vrakresetene, og de opplyste at en del av lasten var innberget på Kalven eller var blitt fraktet inn til Loshamn”.

En salmebok hvor det stod navnet “Knudiane Sivertsen” i, var en viktig kilde til å identifisere skipet. På en bit av akterspeilet sto det malt bokstaven “M”, og det eneste man kunne se på hjemstadslinjen var “..ger…”

Les hele historien« PreviousNext »