Tips om bruken av Loshavnsidensidene

Mobil/skrivebordsversjon
Dersom du kommer til disse siden via mobil eller nettbrett, kan det være at enheten setter sidene i mobilversjon. Dersom du heller ønsker å bytte til skrivebordsversjon, er det bare å skrolle ned til bunnen av siden, og trykke på "Skrivebordsversjon".

Retur til frontsiden
Samtidig kan det være nyttig å vite at du til enhver tid kan trykke på tittelen "Loshavnsidene" for å komme tilbake til frontsiden, eller du kan trykke på "Retur til front"-linken nede til venstre i bildet.

Link til artikkelen
En nøyaktig link til den enkelte artikkel får du ved å trykke på artikkelens tittel.


Oversikt
På venstre side av sidene finnes en inndeling av artiklene i kategorier. Full oversikt over alle artikler får du på innholdsregisteret, som er den øverste linken på venstre side av siden.

Dersom du trykker på en av kategoriene, vil artiklene i den kategorien ligge etter hverandre på siden.

Der artikkelen leses i sin helhet finnes en link som heter "Tilbake". Den tar deg med til den kategorien hvor artikkelen er plassert.

Helt nederst på siden finnes en link hvor det står "Neste". Trykker du på den kommer du videre til den neste artikkelen innen kategorien.


Nettadressen
Nettadressen til Loshavnsidene er: http://www.loshavnsidene.net
Det kan hende at adresselinjen viser flere tegn og bokstaver enn det.

En annen nettadresse som også kan brukes er: http://www.loshavn.net


TiLBAKE