© Arthur Danielsen jr

Maleri fra Loshavn sett fra Sandøy - sannsynligvis fra rundt 1880. Ukjent kunstner.