Barnas lek

 

 
  Av Arthur Danielsen jr


I 1930-årene var det mange barn og unge i Loshavn. Det var slett ikke mangel på fritidsaktiviter for de unge den gangen.

De spilte jepp, slo ball, spilte stikkball, hoppet paradis, slo på stikka - og så hadde de en slags gjemsel-lek som de kalte for "gjøymetikken". Den foregikk helst i skumringen. 
  Kjørgarden i Loshavn med det fortapte lille tjernet Søkkepaulen. Her var det yrende liv om vinteren. Tjernet forsvant under krigen på grunn av at tyskerne dumpet stein vest for Myrbakken som følge av anleggsarbeidet på Støa.

Om vinteren gikk de på skøyter, først på Søkkepaulen, som var nær Bukta, og senere på Sandkjødna nær Lomsesanden.

Min far har berettet om vinteraktivitetene han deltok i som barn i 1930-årene: 


"Jeg husker godt hvilken stas det var da jeg fikk mine første krøllskøyter i julepresang. Før vi var store nok til å gå på skøyter, pigget vi på små kjelker på Søkkepaulen. Vi satt på kjelken og pigget oss frem med to staver med en pigg i den ene enden. På ski gikk vi også. Først på tønnestaver, senere på ski som båtbyggerne laget."

Båtbyggerne lagde ski i to størrelser, og de kostet 1 øre centimeteren: Kroner 1,50 for 150 centimeter lange ski, og kroner 1,75 for de som var 175 centimeter.
Kilde: Arthur Danielsen sr
Alf Arian Loshamn, Billedmappen Loshavn Eikvåg
 
  TiLBAKE