Sel, makrell - og tare  

Av Arthur Danielsen jr


En fisker fra Loshavn kom sommeren 1880 over en selunge som lå og solte seg på et skjær. Han tok den med til land, noe som medførte at selen og fiskeren ble perlevenner.
 

I begynnelsen knurret den og viste utilfredshet med sin nye situasjon, i følge Dagbladet fra fredag den 23. juli 1880. Selungen ble likevel snart fortrolig med sine nye omgivelser. 

Det varte ikke lenge, skriver avisen, før den ble så glad i menneskenes selskap, "..at den fulgte sin nye Ejer som en Hund, og den gjorde ikke en gang Mine til at ville forlate sitt nye Hjem paa det tørre, uagtet Fiskeren gav den fuld Frihed til at vende tilbage til det vaade Element."

 


Her fra Holmen var det gode tider for eksport av tareaske tidlig på 1900-tallet. Avisene kan også fortelle om et visst særpreg hos selfangere og makrellfiskere fra Loshavn.

 

Selfangeren fra Loshavn synes definitivt ikke å ha vært som andre selfangere, men det ser ut til at makrellfiskerne i Loshavn på denne tiden også har skilt seg ut fra andre fiskere - ihvertfall på Lista.

Nordisk Tidende forteller 25. august 1893 om et elendig makrellfiske på Lista: "Fisket var daarligt i fjor, men endaa daarligere i aar." Det var fiskere på Lista som ikke hadde fått mer enn hundre fisk; nå hadde de mistet motet: "Det er derfor en almindelig mening blandt Listerfolket, at de maa slutte makrellfisket." I Loshavn og Eikvåg hadde de beste fiskerne fått maksimalt 2000 makrell per båt, som det åpenbart heller ikke var noen grunn til å være fornøyd med.

På begynnelsen av 1900-tallet var det ihvertfall svært gode tider i Loshavn på eksport av tareaske fra Holmen. I Nordisk Tidende fra 19. november 1914, meldes det at tarebrennerne på Lista gjør det svært bra. Fra Katland i øst til Varnes i vest er kystlinjen preget av tarerøyken: "Ude ved havet fylder den luften, trænger ind i husene og overalt, hvor mennesker færdes".

Tarebrennerne sendte asken fra Loshavn i egne fartøyer - kuttere og mindre skonnerter - "direkte til fabrikerne enten i Skotland eller de norske fabriker på Vestlandet." Verdien av en slik last kunne være ganske høy, det anslås at dette kunne beløpe seg til hele 10-12000 kr. 

"Det er en vare, der snart stikker i penger," ble konklusjonen.

 

 
 
     
Mer:      
Isbua på Holmen En lusen havn Avisnotiser  
Befolkningen 1900 Befolkingen 1910 Holmen TiLBAKE
Nordisk Tidende Tarebrenning Makrell INDEX

 

________________________________

Kilde: Nasjonalbibliotekets avisarkiv