Sant?

Er historien om Gjest Baardsen og Lena Tønnesdatter sann? 

Historien om at stortyven Gjest Baardsen var romantisk involvert med Lena Tønnesdtr i Sjøbakken etter en dansefest hjemme hos henne, er basert på muntlig tradisjon, så noen verifiseringsmulighet finnes ikke. At han har vært i Loshavn er ikke usannsynlig - og fullt mulig. 

Gjest Baardsen oppholdt seg i området ved flere anledninger: En periode var tidlig i 1814, en annen sommeren 1823. Perioden i 1823 skulle jo kunne stemme med at det skal ha vært en St. Hans fest han hadde vært på. At han har oppholdt seg i området i disse periodene kommer frem av offentlige dokumenter,  ettersom han selvsagt var i klammeri med myndighetene ved begge anledninger. I februar 1814 skal han også ha rømt i fra arresten i Farsund.

Problemet når det gjelder spørsmålet om han har vist amorøs interesse for Lena, er at under den første , perioden, i 1814, var Gjest Baardsen 23 år mens Lena bare var 4 år.  Under den andre perioden - sommeren 1823 - var Gjest 32 år, mens Lena bare var 13 år. Han kan selvsagt ha vært her ved andre anlkedninger, men dette med aldersforskjellen gjør jo romanseryktene tvilsomme.

Ikke nok med det: Gjest Baardsen satt som slave på Akershus Festning i årene mellom 1827 og 1845, altså i det tidsrommet Lena var mellom 17 og 35 år. Et annet moment er at Tønnes Perlemann,  moren Anna Larsdtr, og Lena selv ikke flyttet inn i huset i Sjøbakken før i 1829. Men det er altså en mulighet for at denne historien kan stamme fra perioden etter at han ble benådet i 1845, og slapp ut fra sitt lange fengselsopphold. I 1846 bosatte Gjest Baardsen seg i Sogndal, som var hans hjemtrakter, men han reist en del likevel.

Var Gjest Baardsen virkelig på dansefest her?

Mer:
 
Folketellingen i 1801 (fra Sogndalsfjæra)