Fra Bokmålsordboka


barkasse * barkas´s el. barkas´se - (fra fr, it., av senlat barca, se II *bark) stor skipsbåt

 

LUKK VINDUET